AMBERD - HelpMe.am

AMBERD

star
5
comment 0
Share now share facebook ok twitter vkontakte linkedin
Amberd (Anberd) town-stronghold was erected in the historical Province of Aragatsotn, presently 7 km north-west from Byurakan village of Ashtarak Region of Aragatsotn Province of RA. It is located on the southern slope of Mount Aragats, at the junction point of the Arkashen and Amberd Rivers, on a triangular cape.Judging by historical sources, the construction of Amberd was started by the Kamsarakan Princes, in the VII c. In the X c. the stronghold belonged to the Pahlavuni Princes and was one of the important military-defensive strong points. Thanks to its natural position and defensive structures, it had a reputation of an impregnable stronghold.
Judging by historical sources, the construction of Amberd was started by the Kamsarakan Princes, in the VII c. In the X c. the stronghold belonged to the Pahlavuni Princes and was one of the important military-defensive strong points. Thanks to its natural position and defensive structures, it had a reputation of an impregnable stronghold.
In the X‒XIII cc. the town-stronghold involved a series of historical-architectural monuments: stronghold walls, the gates of the Arkashen and Amberdadzor Gorges, a castle, water reservoirs, a bath-house, secret passages, a chapel, dwelling buildings, the Cathoghike Church. At present only the ruins of the town‒stronghold (X‒XIII cc.) and the walls have survived, as well as the remnants of the bath-house (X‒XI cc.) and various constructions, also the Cathoghike Church (Vahramashen) (1026).

Castle — it was concluded from the results of the researches of the ruins of the basalt-built complex, located in the high-positioned place of the town-stronghold, that it had three storeys, in some places four storeys with inter-storey overhead covers made of logs, and was repeatedly reconstructed and reinforced.
Bath-house — is situated at the castle and at the gate of the Arkashen. It was erected from smoothly hewn stones and had an underground system of heating. This remarkable monument has a rectangular plan with a cloak-room, located successively along the longitudinal axis, a swimming–hall and a heating system. Traces of frescos are noticeable on the wall of one of the rooms.
Chapel — is located at a distance of about 9 km from the bath-house. It is supposed that the chapel was erected no sooner than the X c.
The Cathoghike (Vahramashen) — the Church of Vahramashen, constructed in 1026, under Vahram Pahlavuni’s patronage, is situated at the wall of Arkashen, in the high-positioned central place of the town-stronghold.
user
* All reviews will pass moderation before posting
Attach a photo
 • 18 8
  Emma Hovhannisyan
  star

  Արագածոտնի հրաշալիքը

  Այս ամրոցը հայ ժողովրդի փառավոր պատմության վառ ապացույցն է..... Այն գտնվում է Արագածոտնի մարզում, որը հայտնի է իր բազմազան տեսարժան վայրերով: Ամբերդը Հայաստանի թերևս ամենալավ պահպանված ամրոցն է:

  facebook ok twitter vkontakte linkedin

 • 50 34
  Беглар Чрагян Review liked: 1
  star

  Շատ հզոր պատմություն

  Մեր հզոր պատմության վառ էջերի անմահ հետքերից առավելագույն ուժ է ներկայացնում հենց այս ամրոցը թե իր տեսակից թե իր անցած ճանապարհից, Հայ ժողովուրդը որն անցել է շատ դժվարին ուղի ու եկել հասել է մինչ այսօր նա իր հետ բերել է իր իսկ պատմությունը, որն առ այսօր շարժվում է դեպի պայծառ ապագան իր հետ տանելով պատմությունն:Այս ամենը ինչ ներկայացրեցի այս չնչին բանը սրա ոչ միայն ապացույցը այլ նաև Հայ ժողովրդի մասին տեղեկություն ստանալու լավագույն արժեքավոր վայրերից մեկն է:Մենք այս ամենը կարող ենք տեսնել ու տեղեկություն ստանալ տարբեր գրքերից ինչու չէ նաև ինտերնետից բայց տեսնել անզեն աչքով դա ցույց կտա իրականությունն առանց չափորոշիչների հասկանում եք հենց այսպիսի գեղեցիկ ու պատմական վայրերն են պահպանում ազգային մշակույթը ուստի այսքան խոսալուց հետո պետքա որ անտարբեր չանցնեք Հայ և Հայ ժողովրդի վիթխարի պատմության կողքից:

  facebook ok twitter vkontakte linkedin

 • 61 25
  Nelly Khachatryan Review liked: 1
  star

  A must see

  Breathtaking ! And you can catch two opportunities - on the way to mout Aragats it’s nice to visit medieval castle with its gorgeous surroundings

  facebook ok twitter vkontakte linkedin

 • 17 11
  Artur Apiqyan Review liked: 2
  star

  hianali amroce

  facebook ok twitter vkontakte linkedin