HELP   در باره طرح

هدف ذخیره نظرات HELP   کمک به شهروندان ارمنستان و مهمانان آن در مورد  انتخاب سرویس ها و کالا است: مراجعین سایت HELP   پس از نام نویسی می توانند در باره  هتل ها، شرکت های توریستی و نوشابه های الکلی نظر بدهند، نظرات  دیگران را تایید و یا انتشار بدهد.

در حال حاضر  HELP   دارای بزرگترین پایگاه اطلاعاتی ارمنستان در زمینه ی هتل ها، شرکت های توریستی و نوشابه های الکلی است.

ارزیابی ها بر اساس میانگین نظرات کاربران در مورد  هتل ها،  کافه رستوران ها ، شرکت های توریستی و غیره ارائه می شود. بدین ترتیب طرح  HELP   بین یک سازمان و  مشتریان بالقوه ارتباط بر قرار می کند و امکان آگاهی از نظرات مشتریان در مورد آن را مهیا می سازد و برای مشتریان امکان گزینش درست را میدهد. ارزیابی سازمان ها صرفا بر اساس نظرات و ارزیابی کاربران صورت می گیرد. سازمان ها امکان تاثیرگذاشتن بر ارزیابی را ندارند 

 

 

خطاب  به سازمان ها          

 سرویس دیدگاه های HELP   به سازمان ها  امکان می دهد که در سایت تا نام نویسی کنند و در آن اطلاعات تکمیلی و عکس بگذارند و بطور رسمی به پرسش های کاربران پاسخ دهند. اضافه بر این سازمان ها می توانند آگهی های بازرگانی در سایت بگذ راند.