HelpMe.am - Երևանի, Հայաստանի լավագույն ռեստորաններ, հյուրանոցներ, տեսարժան վայրեր

Պահանջներ կարծիքի նկատմամբ

Կարծիքը պետք է լինի՝
1. Ստեղծագործական, այսինքն օգտատերը պետք է կարծիք արտահայտի անձամբ, առանց այլ անձանց
կարծիքների օգտագործման:
2. Սուբյեկտիվ , այսինքն՝ օգտատերը պետք է կարծիք արտահայտի միայն իր անձնական փորձից ելնելով:
3. Հավաստի, այսինքն չպետք է պարունակի կեղծ տեղեկություններ:
4. Գնահատող, այսինքն կարծիքը պետք է պարունակի օգտատիրոջ գնահատականը ծառայության կամ
ապրանքի մասին, առանց այլ անձանց պատիվը և հեղինակությունը վնասելու, չխախտի ՀՀ
օրենսդրությունը, լինի բարոյականության և ընունված նորմերի սահմաններում:
5. Եզակի, այսինքն չպետք է կրկնի նույն կամ այլ օգտատիրոջ, նախկինում արտահայտած կարծիքը:
6. Կարծիքին կցված լուսանկարները պետք է լինեն jpeg ֆորմատով: Պետք է լինեն եզակի, որակյալ,
վերաբերվեն կարծիքին: Արգելվում է օգտատգործել համացանցից վերցված նկարներ:
7. Մեկ օրվա ընթացքում, նույն ծառայության կամ ապրանքի մասին, ամեն օգտատեր կարող է թողնել
միայն մեկ կարծիք: