ITTREND.AM - HelpMe.am

ITTREND.AM

star
5
comment 0
Share now share facebook ok twitter vkontakte linkedin

ittrend.am website was created in 2010 and aims to gain widespread recognition among IT professionals and readers. Every day, the latest news is posted on the site, covering the situation of computer equipment, computerization and automation, e-commerce and telecommunications, and the gaming industry in the Armenian and foreign markets. Our specialists keep an eye on the fast-evolving field of information technology around the clock, choosing the most important and useful information for you.

user
* All reviews will pass moderation before posting
Attach a photo
 • 4
  KRISTINE TONOYAN
  star

  IT TREND

  Սա շատ հետաքրքիր տեղեկատվական սայթ է , որտեղ կարող ես գտնել օգտակար ինչու չէ նաև կարևոր ինֆորմացաներ էլեկտրոնային և թվային սարքավորումների մասին : Հետաքրքիր է հետևել ռաբոտաշինության խաղային արդյունաբերությունը պատանի սերնդի կողմից...

  facebook ok twitter vkontakte linkedin