- HelpMe.am

star
4
comment 2
№ 11 from 46 - موزه
№ 35 from 277 - اماکن دیدنی ارمنستان - ایروان
user
* کلیه نظرات قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند. .
الحاق عکس
 • 9 1
  Մարդիյան Մելսիդա

  If you want to get closer to a country, you should know it\'s history.

  ARMENIA, one of the oldest countries still alive in the world, welcomes everybody who wants to get closer or just get to know her.If you want to get closer to a country, you should know it's history. The history museum of Armenia is the best choice. That is where you can start to touch her, hug and kiss. The guides will tell you from the beginning to the end in the language you have chosen. Victories and defeats, anguish and joy, separation and unification,historians and writers, kings and rulers, a history of devotion and love, the history of a great nation that has passed through fire and water, through blood and suffering, but still stands at the head of its state. Showpiece will amaze you. History will let you astonished.

  facebook ok twitter vkontakte linkedin

 • 7 1
  Григор Чрагян
  star

  Պատմության թանգարան

  Շատ հետաքրքիրթանգարան որն ծանոթացնում է հայոց պատմության հետ ամենիչ բարձր որակի էր ուղղակի միքիչ անհասկանալի էր թէ որ հարկից է սկսվում որտեղ վերջանում

  facebook ok twitter vkontakte linkedin