کلوب شبانه ی اِلا - HelpMe.am

کلوب شبانه ی اِلا

Share now share facebook ok twitter vkontakte linkedin

 

59  نشانی: ایروان، خیابان آرشاکوناتس، شماره

+374 10 444292  تلفن 

ساعات کار:  از ساعت 19 تا 6 صبح

 

 

نشانی: ایروان، ناحیه سوم منطقه ی نور نوک  خیابان گای ، چهار راه خیابان کوچاریان  

 +374 10 633199  تلفن

  ساعات کار: 24 ساعته

 

 

نشانی: ایروان، خیابان سِباستیا (جنب پاتِون یرابلور )

 ساعات کار: 24 ساعته

user
* کلیه نظرات قبل از انتشار مورد بررسی قرار می گیرند. .
الحاق عکس