توافقنامه ی استفاده از سایت  HELPME.AM

شرکت <هلپ می> با مسئولیت  محدود سرپرست سامانه Helpme.am می باشد. این سایت می تواند به افراد بی شماری  طبق آئین نامه ی آن  که  درزیر خواهد آمد، اجازه ی استفاده از خدمات آن را بدهد. اگر کسی حتی یک بار از یکی از سرویس های سایت استفاده کرده باشد. بدون هیچ  قید و شرطی به معنی پذیرفتن شرایط موافقتنامه است.

اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در توافقنامه

   1.1وب سایت.  منبع اطلاعاتی است که در شبکه ی اطلاعاتی بنام اینترنت به نشانی اینترنتی Helpme.am  مستقر است.آن  شامل سایت ها، برنامه ها،با یگانی داده ها ونیز برنامه های تحت اداره ی مدیر و هر آنچه  مربوطه  به آنها   است که  در نشانی های فرعی موجود و نشانی ها فرعی که در آینده به آن افزوده خواهند شد،  می باشد.و نیز شامل بایگانی داده ها که خارج از شبکه ی مذکور است می با شد. که یا فعالیت های عادی آن را تامین می کنند و یا در این مورد به آن یاری می رسانند.

1. 2  مدیریت- شرکتHelp   با مسئولیت محدود که منابع موجود در نشانی اینترنتی   Helpme.am را اداره می کند.

3.1. کار بر - کسی است که حتی یکبار از خدمات این سایت استفاده کرده است.

4.1. نویسنده- کاربری است که در سایت ثابت نام کرده و نظر و یا پیشنهادی را در آن نوشته است. از همان لحظه ای که نویسنده هر مطلبی را که در سایت  وارد می کند  بی چون و چرا  از همان  لحظه ی نوشتن کلیه ی اختیارات آن را به مدیریت سایت واگذار می کند و مدیریت سایت به هر شکل و نحوی که صلاح بداند از آن استفاده خواهد کرد.

5.1.  نظر – مطلب اطلاعاتی است که از سوی نویسند وارد سایت می شود  که بر پایه تجربه ی شخصی نویسنده در باره کالا ای که خریده و یا سرویسی است که از آن استفاده کرده است.

6.1. توافقنامه کاربری- همین توافقنامه است که امضا شده بین کاربر و مدیریت محسوب می شود، در صورتی که کاربر حتی یک بار از سرویس های سایت استفاده کرده است.

7.1.نام نویسی -  امکانی که به کاربر داده می شود برای ارائه  اطلاعات  هویتی که بر اساس آن حساب کاربری ایجاد می شود.

8.1. حساب کاربری- کل مشخصات نام نویسی کاربر که به کاربر امکان شناسایی می دهد. آن همراه با اطلاعات  سایت نگاهداری می شود و به هیچ وجه  در اختیار فرد ثالث فرار داده نمی شود، مگر در مواردی که قانون ایجاب می کند.

9.1.  ثابت ورود(لاگین)- نام منحصر به فرد حساب کاربری که کاربر آن را انتخاب می کند. بعنوان لاگین کاربر می تواند  ازآدرس ایمیل خود استفاده کند.

10.1. گذار واژه (کلمه عبور)-  فقط با انتخاب کاربر یک کلمه یا رشته ای از کاراکترها است که  به عنوان ابزاری برای تصدیق هویت و تائید اعنبار  یک کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

اصول پایه ای

1.2. مدیریت به کاربران  پیشنهاد می کند تا طبق مقررات توافقنامه مذکور از امکانات سایت استفاده کنند .

2.2. توافقنامه ی استفاده از سایت بدون محدودیت زمانی امضا شده محسوب می شود ، از همان لحظه ای که کاربر از یکی از سرویس های سایت برای اولین بار استفاده کرده است.

3.2. مدیریت سایت برای بهبود شرایط استفاده می تواند  درتوافقنامه ی استفاده  از سایت تغییراتی ایجاد کند.

4.2. اما نمونه ی فعلی همیشه در دسترس کاربران خواهد بود.

5.2. نمونه ی جدید توافقنامه ی استفاده از سایت از لحظه وارد کردن آن در سایت قابل استفاده است. پیش از وارد کردن نمونه ی جدید در باره آن درسایت اطلاع رسانی می شود.

6.2.  از لحظه ای که کاربر از یکی از سرویس های سایت استفاده می کند به معنی آگاهی  کامل و تائید  مقررات توافقنامه است.

7.2. توافقنامه ی استفاده از سایت  به طور کلی  بدون استثنا تائید و مورد استفاده قرار می گیرد.  

8.2. کاربری که حتی در یک مورد موافق با مقررات توافقنامه نباشد اجازه ی استفاده از وی سلب می شود. اما اگر بعد از ابراز مخالفت به استفاده از سایت ادامه بدهد بدین معنی است که کاربر کلیه شرایط توافقنامه را پذیرفته است.

9.2. توافقنامه استفاده از سایت  با قوانین جمهوری ارمنستان مطابقت دارد.

 

 

ثابت نام کاربر

3.1. برای استفاده از کل خدمات سایت نام نویسی کاربر الزامی است.

3.2. برای نام نویسی کاربر موظف به رعایت شرایط زیر است.

1.2.3. باید برای نام نویسی مشخصات دقیق ارائه شود و پیوسته به روز رسانی شود.

3.3. اعمال زیر برای نام نویسی ممنوع است.

1.3.3. ارائه مشخصات غیر واقعی.

2.3.3. بدون داشتن وکالت نامه و یا موافقت کتبی ایجاد حساب کاربری برای دیگران و یا بجای آنها

3.3.3.  ایجاد بیش از یک حساب کاربری

4.3.   طبق قوانین جاری در ارمنستان  مدیریت چنانچه مظنون به  تخلف مقررات مذکور باشد حق دارد هر نوع نام نویسی را رد کند و یا حساب کاربری  ثابت  شده را حذف کند بدون  توضیح و اطلاع رسانی.

5.3. کاربر خود  لاگین و گذر واژه را انتخاب می کند

مدیریت حق دارد در مورد لاگین  و گذرواژه محدودیت هائی اعمال کند.

6.3. کاربر شخصا مسئولیت حفظ لاگین و گذر واژه را بعهده دارد. علاوه بر این کار بر حق ندارد آنها را در اختیار  کس دیگری قرار دهد.

7.3.  در صورتی که کاربر نسبت به کار برد لاگین و گذر واژه خود از سوی شخص ثالث سو ظن پیدا کند باید در اسرع وقت  به اطلاع مدیریت برساند.

8.3.  کاربری که در سایت نام نویسی کرده  کلیه عملیات انجام شده در سایت با لاگین و گذر واژه وی به خود او نسبت داده می شود، تا زمانی که خلف آن ثابت نشده باشد. به استثنای مواردی که کاربر به اطلاع مدیریت سایت و یا نماینده تام الاختیار جمهوری ارمنستان رسانده که از لاگین و گذر واژه اش کس دیگری استفاده می کند.

 

وظایف کاربر

1.4. رعایت قوانین جمهوری ارمنستان و آیین نامه موافقتنامه

2.4. هنگام نام نویسی اطلاعات مورد نیاز را به طور دقیق و کامل ارائه شود و در وضعیت به روز رسانی شده  حفظ شود.

3.4. در باره استفاده افراد دیگر از لاگین و گذر واژه بلافاصله به مدیریت اطلاع دهید و نیزمدیریت را  در جریان تخلفات افراد دیگر از مقررات فوق الذکر قرار دهید.

4.4. از انتشار اطلاعاتی  که می توانند  باعث زیان های زیر گردند، بپرهیزید

1.4.4.  باعث تخریب وجهه افراد حقیقی و حقوقی شودو به حیثیت آنها و تجار ضربه بزند.

2.4.4.  نباید  شامل فراخوان زور، تبعض  درقبال هر کسی چه از لحاظ  ملیت، دین، نژاد،  قوم و موقعیت اجتماعی باشد.

3.4.4. نقض حقوق معنوی اشخاص ثالث.

4.4.4. بنحوی از انحا نقض قوانین جمهوری ارمنستان و یا موا زین بین المللی باشد.

5.4. از  وارد کردن  مراجعی که  شامل موارد ممنوعه  ماده 4.4. این توافقنامه است خودداری کنید.

6.4. چنانچه در سایت اطلاعاتی از نوعی که در ماده 4.4. قید شده بر خوردکردید هر چه زودتر به اطلاع مدیریت برسانید.

حق مالکیت فکری

1.5. وارد کردن اطلاعاتی که بنحوی ناقض حق مالکیت فکری شخص ثالث باشد برای کاربر ممنوع است.

2.5. کاربرهر نوع مطلب و یا اطلاعاتی که در سایت انتشار داده بر اساس ابلاغ حق  به مدیریت  اجازه می دهد تا در چار چوب فعالیت های سایت به هر شکلی از آن استفاده کند.

3.5. مدیریت در موارد زیر حق دارد  بدون گوش زد کردن هر مطلبی را  منع، منتقل و یا حذف کند. بدون در نظر گرفتن این که آن مالکیت فکری کسی است و یا خیر.

1.3.5.هر نوع اطلاعاتی، نوشته و یا اظهار نظری که در سایت منتشر شده، و مدیریت  تشخیص دهد که آن با قوانین جمهوری ارمنستان و یا با برخی از مواد یا ماده از توافقنامه در تضاد است.

2.3.5. اطلاعات و اظهار عقیده ای  و هر مطلبی که کاربردر سایت منتشر کرده ولی با حق مالکیت فکری منطبق  نیست.

3.3.5. حساب کاربری  کسی که با فعالیت های خود  حق مالکیت فکری کس دیگری را زیر پا گذاشته است.

4.5.  مدیریت به کاربران  اجازه ارجاع به مطالب سایت را می دهد، اما ذکر منبع اصلی الزامی است.

5.5. هر گونه دخالت در کار عادی و کد های سایت و تغییر شکل سایت هکری محسوب می شود و به مدیریت حق رجوع به پلیس  و ارائه مشخصات کاربر را می دهد.

 

 

 

6. محدودیت مسئولیت

1.6.  کاربر بامسئولیت خود از سایت استفاده می کند. هر آن چه در حال کار است به همان شکل (как есть, as is)  و به  تمامی بدون هیچ ضمانتی نه بصورت روشن و نه فرضی در اختیار کاربر قرار می گیرد.

2.6.  نویسنده ضامن است که هر مطلبی را که در سایت از جمله اظهار نظر، اطلاعات و غیره راکه منتشر کرده صرفا  نتیجه ی کار فکری خود او باشد و چیزی از مالکیت فکری دیگران درآن نباشد و از تجربیات شخصی اش سر چشمه گرفته  باشد.

3.6. مدیریت  نمی تواند فعالیت بی وقفه و بدون اشکال سایت را تضمین کند.ونیز اطلاعات شخصی کاربران را نمی تواند از حملات هکر ها به طور کامل حفاظت کند. اما کلیه ی امکانات را برای حد اکثر حفاظت از کاربران بکار خواهد گرفت.

4.6.  مدیریت درستی و موثق بودن اطلاعات وارد شده در سایت را تضمین نمی کند.  و نیر درستی و قابل اطمینان بودن اطلاعات منابع دیگر که در سایت به آنها ارجاع شده است.

5.6. مدیریت بهیچ وجه مسئولیت زیان هائی که اطلاعات نوشته شده در سایت و یا ارجاعات به منابع دیگر ببار می آورند بعهده بگیرد.

6.6. مدیریت هیچ گونه مسئولیتی در مقابل زیان هائی که کاربران و اشخاص ثالث بطور مستقیم و یا غیر مستقیم و یا به طور تصادفی متحمل شده اند ندارد. از جمله سود از دست رفته که مربوطه به فعالیت های سایت است.

7.6.  مدیریت تمامی وسائل و راه های ممکن را برای دفاع از حقوق و اطلاعات در باره کاربران و افراد ثالث بکار می گیرد و همچنین آنها را از زیان های احتمالی بر حذر دارد. اما  این اقدامات نمی نوانند تضمینی برای گریز از چنین پدیده هائی باشند.

8.6. بنا به خواست  افراد بر حق و نیز با ابتکار مدیریت تا حد امکان سریع مطالبی که حقوق افراد برحق را نقض می کند  حذف کند.

9.6. مدیریت با صلاح دید خود حق دارد حساب کاربری هر کسی را مسدود کند.انتشاراطلاعاتی را رد  و یا هر مطلبی، خبری را از سایت حذف کند.

 

        

7. شرایط دیگر

1.7. کاربر دارای حقوق زیر است.

1.1.7. طبق مقررات توافقنامه از سایت استفاده کند.

2.1.7. می تواند در صفحات مربوط به نظرات نظرخود و  هر مطلبی را که می خواهد بنویسد به شرط این که قوانین جمهوری ارمنستان و توافقنامه مذکور و نیز موازین بین المللی را نقض نکند.

2.7. موارد زیر برای کاربران ممنوع است.

1.2.7. استفاده از مطالب سایت در سایت های دیگر و رسانه ها همگانی بدون ارجاع دادن به این سایت ممنوع است

2.2.7.  مداخله درفعالیت عادی سایت.

3.2.7. نامه نویسی دسته جمعی به سایر کاربران.

4.2.7.  نوشتن مطالبی که ناقض شرایط توافقنامه است. از جمله کلمات توهین آمیر، فراخوان به خشونت، مطالبی که مخصوص بزرگ سالان یعنی 18 + است مثال مطالب شهوت انگیز و پرنوگرافیک و نیز سیاسی و مذهبی.

5.2.7. نوشتن مطالب اطلاعاتی که  جنبه اطلاعات همگانی دارند. مثل داده های  رسمی خدمات و کالا ها .

6.2.7. بکارگیری مطالب مندرج در سایت به غیر از اهداف  مورد نظر.

7.2.7. با تخلف از قانون گردآوری وتنظیم داده های شخصی افراد دیگر.

 

 

 

 

8. مشخصات شخصی

1.8. کاربر اجازه می دهد تا مدیریت  اطلاعات ارائه شده از سوی وی را تنظیم و آماده سازی گردد.

2.8. کاربر  برای اهداف زیر به مدیریت اجازه ویراستاری و تنظیم  داده های شخصی را می دهد.

1.2.8.  برای ارائه اگهی با جنبه فردیت

2.2.8. برای ارائه اطلاعات کامل در مورد نظر کاربر.

3.2.8.در موارد مناقشه برانگیز برای حفظ ارتباط بین کاربران و افراد برحق طبق شرایط قانونی.

3.8. داده های شخصی کاربران در چارچوب قوانین جمهوری ارمنستان تنظیم می شود برای انجام تکلیف مدیریت در قبال جامعه افراد بر حق و کاربران.

4.8.  هرنوع اطلاعاتی که شامل داده های شخصی کاربر در بخش های قابل دست رسی برای جامعه استفاده کنندگان این سایت  منتشر می شود، کاربر موافقت می کند تا آن را به هر شکل و روشی  تنظیم و  متحول شود. واین کاری است که با قوانین جمهوری ارمنستان مطابقت دارد.  تنظیم و دگرسان کردن از سوی مدیریت محدود به  روش ها و اشکال زیر نمی شود : گردآوری، یاد داشت، تنظیم، انباشتن، نگاه داشتن، تحصیح( به روز رسانی کردن و تغییر)، خارج کردن، استفاده کردن، انتقال (انتشار دادن، وارد کردن، منتقل کردن)، زوال شخصیت، ممنوع کردن، خارج کردن و حذف کردن (از بین بردن داده های شخصی). اضافه بر این کاربر باید بداند که بدون اراده و خواست مدیریت اطلاعات فوق الذکر می تواند بوسیله کاربران دیگر، در سیستم جستجو و اطلاع رسانی و غیره انتشار یابد.

5.8. مدیریت برای تکمیل و بروز رسانی حق کسب اطلاعات در باره  کابران دارد.

6.8.  مدیریت برای حفظ اطلاعات شخصی کاربران از کلیه اقدامات و وسائل ممکن استفاده می کند ولی نمی تواند تضمین کند که شخص ثالث  از آنها به طور غیر قانونی استفاده نخواهد کرد.

 

                                   

9. توافق در مورد دریافت اگهی های بازرگانی

1.9. کابر اجازه دریافت گزارش، نامه و اطلاعیه  را می دهد.

2.9. کاربر می تواند اجازه دریافت گزارش و آگهی های بازرگانی را ندهد. در صورتی که در مورد به اطلاع مدیریت برساند .

  
 

10. تنظیم اطلاعات شخصی به کمک فایل های کوکی(cookie)

1.10. فایل های کوکی که خدماتHELP  به وسائل کاربر می فرستاد و یا بر عکس، می توانند به منظورارائه خدمات شخصی و بهبود کیفیت خدمات مورد استفاده قرار بگیرند.

10.2. درک می کند که ابزار و برنامه هائی او بوسیله ی آنها وارد شبکه ی انترنت می شود می توانند محدودیت هائی داشته و یا  برای استفاده از فایل های کوکی باشند و نیز به طور خودکار این فایل ها  حذف شوند (از کلیه سایت ها و یا از برخی ها)

3.10. HELP  حق دارد ارائه برخی از خدمات را منوط  برقبول دریافت فایل های کوکی از سوی کاربر باشد.

4.10.ساختار، محتوا و فرمت های تکنیکی فایل های کوکی را HELPتعین می کند و می تواند در آنها تغییراتی بدون اطلاع قبلی  کاربر ایجاد کند.

 

 

11. مواد پایانی

1.11. اگر چنانچه دادگاه بخشی و یا ماده ای از توافقنامه را فاقد اعتبار بداند این کار منجربه بی اعتباری سایر بخش ها آن نمی شود.

2.11. اختلافات پیش آمده بین طرفین با مذکره و یا بوسیله دادگاه حل می شود.

3.11. اگر چنانچه تفاوت هائی  در توافقنامه در زبان های مختلف وجود داشته باشد منبع  اصلی زبان ارمنی می باشد.