در باره ی نوشتن نظرات جالب برای خوانندگان دیگر

 

برای این که نظر برای خوانندگان دیگر جالب باشد در وهله نخست باید بدیع باشد و این بدان معنی است که باید بر پایه تجربه ی شخصی و حاوی اطلاعات مفید باشد. بعنوان مثال برای نوشتن نظر در باره رستوران می توان درمورد کیفیت آشپزخانه ، جوی حاکم بر آن، سطح سرویس، مبلمان و بطور کلی باید در باره جنبه های بهتر و کاستی های آن گفته شود.

علاوه براین نظر باید بی طرفانه باشد. نویسنده نباید در باره سازمان خود و یا  خویشاوندان و نیز سازمان های رقیب مطلب بنویسد.

دیدگاه باید به دیگران  کمک کند تا در مورد سرویس ها و کالا های مورد بحث انتخاب درست کنند.